Disclaimer

Algemeen
Alle afbeeldingen op deze site betreffen afbeeldingen gemaakt door mij, tenzij anders vermeld. Gelieve deze niet zonder bronvermelding overnemen.

Free printables mogen niet worden doorverkocht of ergens anders worden geupload. Ik heb deze gemaakt voor privégebruik en daarom zijn ze gratis. Je mag linken naar het betreffende blogbericht, niet rechtstreeks naar de download.

Kom je een (typ)foutje tegen op deze site? Stuur een bericht via het contactformulier.

Alle informatie die Emi.frl communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle downloads en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Emi.frl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Emi.frl verzonden emails.

Emi.frl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Emi.frl en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Emi.frl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Cookies
Emi.frl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Emi.frl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Privacy Policy: Gegevens die door de bezoekers verstrekt worden
Emi.frl kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde.

Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de bezoeker aan Emi.frl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Algemene Voorwaarden terecht bij Emi.frl. Contact opnemen doet u via het contactformulier.

Disclaimer
Emi.frl is gerechtigd de inhoud van de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.